Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketin kuruluş işlemlerinden itibaren hukuka uygun bir altyapının oluşturulması, şirketin devamlılığını ve istikrarını sağlayan en önemli faktörlerdendir. Doğru bir hukuki danışmanlık hizmeti ile şirket yönetimi, şirketin muhtemel uyuşmazlıklarda bir adım önde olmasını sağlayacaktır.

ERK Hukuk Bürosu, şahıs ve sermaye şirketlerinin kuruluş işlemleri, ana sözleşmenin hazırlanması, imza sirkülerinin oluşturulması, yönetim kurulu kararlarının hazırlanması, genel kurul toplantı evraklarının düzenlenmesi, hisse alım satım işlemleri, şirket birleşeme ve devralmalarında niyet mektubunun gönderilmesinden kapanış işlemlerinin tamamlanmasına kadar sürecin yürütülmesi, merkez nakli, şube açılışı ve ticaret sicil müdürlüklerinde yapılacak başvuru ve tescil işlemlerinin takibini yapmakta, tüm iş ve işlemler hakkında hızlı ve sonuç odaklı çözüm önerileri sunmaktadır.

Bunun yanı sıra ERK Hukuk Bürosu tarafından bayi ve tedarikçi ilişkilerinin yönetimi, resmi kurum ve kuruluşlar ile diğer özel hukuk kişileri ile yapılacak işlemlerin yürütülmesi, uyuşmazlık durumunda dava ve arabuluculuk süreçlerini yönetimi konularında hizmet verilmektedir.

ERK Hukuk Bürosu, her şirketin kendine has özelliklerini dikkate alarak şirket yapısına en uygun çözümleri sağlamak üzere danışmanlık hizmetleri vermektedir.