İş Hukuku

İş Hukuku

Çalışma ortamının huzurunun korunması ve verimli bir çalışma ortamı yaratılması işçi işveren ilişkisinin her iki tarafa da yarar sağlayıcı şekilde dengelenmesi gerekmektedir. Bu dengenin sağlanabilmesi için işyerinde iş hukuku ilke ve kurallarının doğru şekilde uygulanması zorunludur.

Özellikle faaliyetin ara vermeksizin devam ettiği işyerlerinde iş hukuku kapsamında doğan uyuşmazlıkların kaynağında vakit kaybetmeksizin çözümlenmesi gerekmektedir. Bu yaklaşım, hem uyuşmazlığın büyümesini önleyecek hem de muhtemel bir dava sürecinde tarafların hak ve yükümlülerin güçlü şekilde savunulmasını sağlayacaktır. Bu durum, iş hukuku danışmanlığının süreklilik arz eden bir faaliyet olmasını zorunlu kılmaktadır.

Erk Hukuk Bürosu, düzenli ve anlık iş hukuku danışmanlığı hizmetleri, İş ve Sosyal Güvenlik ile İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının uygulanması, sendikal süreçlerin yürütülmesi, işyeri çalışma düzeni ve süresine ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, iş sözleşmesi ve eki niteliğindeki işyeri formları, tutanakları vb. belgelerin hazırlanması, işyeri kurallar bütününün (disiplin yönetmeliği, işyeri iç yönetmeliği vb.) ile insan kaynakları politikalarının hazırlanması, işe giriş evrakları ile iş sözleşmesinin sonlanmasına ilişkin her türlü evrakın düzenlenmesi, çeşitli iş ilişkilerine (geçici iş ilişkisi, taşeron sözleşmeleri, mevsimlik iş vb.) yönelik özel düzenlemelerin uygulanması hususlarında hızlı ve çözüm odaklı hukuki danışmanlığı verecek hukuki yetkinliğe sahiptir.

Erk Hukuk Bürosu tarafından dava şartı ve ihtiyari arabuluculuk süreçlerinde de etkin ve kapsayıcı taraf temsili ile diğer avukatlık hizmetleri sunulmaktadır.