Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile hukuku, kişilerin doğduğu anda başlayan aile ilişkisi dahilinde aile çevresindeki ilişkilerini düzenleyen medeni hukuk alanıdır. Aile hukukunun başlıca konularını; nişanlanma, evlenme, ayrılık, boşanma, kişisel ilişki tesisi, nafaka hakları, iştirak ve yardım nafakaları, evlilik ilişkisine bağlı maddi ve manevi tazminat davaları, mal rejimi ve tasfiyesi, soy bağı, evlat edinme, velayet, vesayet, kayyımlık ve yasal danışmanlık gibi konular oluşturmaktadır.

Aile kavramının toplumsal boyutta kişinin yaşamını sürdürdüğü temel birim olması sebebiyle aile hukuku alanında doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenememesi ya da etkin hukuki destek alınmaması sebebiyle hatalı şekilde hareket edilmesi nedeniyle çözüm sürecinin uzaması sonucunun doğması çoğunlukla tarafların ilişkilerini olumsuz etkilemekte ve taraflar psikolojik olarak yıpratmaktadır.

Bu dahilde aile hukukundan doğan uyuşmazlıkların etkin şekilde çözüme kavuşturulması adına hukuki destek alınması önem arz etmekte olup ERK Hukuk Bürosu olarak mal paylaşımında evlilik öncesi, eşler arası anlaşma ve sözleşmelerin hazırlanmasında, nişanlılığın sona ermesi nedeniyle uğranan maddi ve manevi zarara yönelik tazminat taleplerinde, evlilik birliği içerisindeki tarafların korunması adına aile konutunun tescili, aile içi şiddet söz konusu olması halinde koruma tedbirlerinin icrası, ayrılık ve anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davası süreçlerinde, dava öncesinde, dava sürerken ve sonrasında velayetin tesisi veya değiştirilmesi, nafaka talepleri ve kişisel İlişki tesisinde, soy bağının kurulması veya soy bağının reddi konularında, yasal şartların mevcut olması halinde kişinin malvarlığının korunması adına vasi veya kayyım tayininde, kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen ergin kişiler yönünden yasal danışman atanması ve benzeri hukuki problemlerin çözümü adına müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.