Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

ERK Hukuk Bürosu önleyici hukuk anlayışını merkezine alarak üçüncü kişilerle yapılan sözleşmelerde ulusal ve uluslararası hukuk normları çerçevesinde müvekkillerinin yararını gözetici şekilde hareket etmektedir.

Hukuki ilişkilerin temeli oluşturan sözleşmeler somut durumuna uygun ilke ve kurallar ile hazırlandığında hukuki uyuşmazlıkların önüne geçmeyi sağlayan bir araç haline gelmektedir. Kimi zaman küçük donuşların çok büyük sonuçlara yol açtığı göz önüne alındığında gerek sıfırdan sözleşme hazırlanması gerekse de mevcut sözleşmelerin revize edilmesi işlemlerin çok büyük titizlikle yapılması gerektiği açıktır. Hemen hemen her türlü iş ve işleme ilişkin sözleşme yapılması ihtimali bulunduğundan, kurulacak ilişkinin ve hukuki ilişki içerisine girilen üçüncü kişinin durumunun doğru şekilde tespiti bir hayli önemlidir.

Gelişen dünyada farklı sektörler arasında temas artmış şirketlerin uzmanlık alanı dışındaki sektörlerde faaliyet gösteren diğer özel ve tüzel kişilere bağımlılığı önemli seviyelere ulaşmıştır. Bunun sonucu olarak birbirinden çok farklı faaliyet alanlarına sahip tarafların bir araya gelerek hukuki ilişki kurmasını zorunlu hale gelmiştir. Bu ilişkilerin harcı niteliğindeki sözleşmelerin detaylarına hakim olunması, sözleşmelerin hem teknik hem de hukuki yönden tarafların yapılarına uygun farklı bakış açıları ile hazırlanması gerektirmektedir.

ERK Hukuk Bürosu sanayi, üretim, perakende, sağlık, tekstil, bilişim, gibi sektörler başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlere hizmet veya mal alım satım sözleşmeleri, tedarik sözleşmeleri, varlık sözleşmeleri, franchise sözleşmeleri, acentelik ve bayilik sözleşmeleri, danışmanlık sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, eser sözleşmeleri gibi çok geniş bir yelpazede hukuki ilişkilerin kurulmasında önleyici hukuk anlayışıyla danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir.