İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdare Hukuku, Anayasal temeli belirlenmiş devlet yapılanması içerisinde belirli görevleri yerine getirmek adına örgütlenen ve idare olarak ifade edilen kamu tüzel kişilerin faaliyet ve örgütlenmesinin düzenlendiği hukuk alanı olup gerçek ya da tüzel kişiliği bulunan özel hukuk kişilerinin hukuki sorunlarının çözümlenmesini amaçlamaktadır.

İdare ile özel hukuk kişisi arasında meydana gelen idari uyuşmazlığın temelinde idarenin hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği eylem ve işlemler yer almakta olup idare hukuku dahilinde bu eylem ve işlemlerin niteliğine göre önce idareye başvuru gerçekleştirerek, başvuruyu müteakip olumlu sonuç alınamaması üzerine idare hukukunda belirlenen süreler dahilinde idari işlemin iptal veya idari eylemden doğan zararın tazmini adına dava yoluyla uyuşmazlık çözümlenmeye çalışmaktadır.

Bununla birlikte idare hukukundan kaynaklanan bir hukuki problemin çözüme kavuşturulmasında eylem ve işleme karşı idareye başvuru ve dava açma süreleri önem arz etmekte olup İdari Yargılama Usulü Kanunu ile belirlenen idari başvuru ve dava açma sürelerin gözden kaçırılması telafisi mümkün olmayan hak kayıplarına yol açmakta olup idare hukukundan doğan uyuşmazlık hakkında en kısa sürede hukuki destek alınması gerekmektedir.

ERK Hukuk Bürosu olarak genç ve dinamik ekibimiz ile müvekkillerimizin idare ile yaşadığı hukuki problemlerin çözüme kavuşturulması adına hukuka aykırı idari işlem veya eylem hakkında yürütmenin durdurulmasını, idari para cezası, izin-ruhsat iptali, kamulaştırma kararı ve benzeri idari işleme karşı işlemin iptali davalarını, idarenin hukuka aykırı işlem ve eyleminden doğan zararların giderilmesi adına tazminat davalarını koordine ederek müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.