Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku

Tazminat Hukuku, gerçek ya da tüzel kişilere yönelik gerçekleştirilen hukuka aykırı nitelikli kişinin özvarlığına veya malvarlığına yönelik zarar doğuran eylem neticesinde oluşan zararın giderilmesini amaçlayan hukuk alanıdır. Başta Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, Sigorta Hukuku, İcra ve İflas Hukuku olmak üzere neredeyse tüm hukuk dallarında haksız eylem neticesinde oluşan zararın eylemi gerçekleştirilen kişiden maddi veya manevi tazminat talep hakkı mevcuttur.

Uygulamada malpraktis davaları olarak bilinen tıbbi uygulama hatalarından doğan tazminat davaları, trafik kazalarından doğan geçici ve sürekli iş göremezlik, destekten yoksun kalma, bakıcı giderleri, araç değer kaybı gibi zararlara yönelik tazminat davaları, iş yerinde uygulanan sindirme politikalarını içeren sistemli psikolojik baskı olarak ifade edilebilecek mobbing nitelikli eylemler nedeniyle doğan tazminat davaları, boşanma davalarında evliliğin sona ermesinde kusuru olan tarafın diğer tarafı uğrattığı zararların tazmini adına maddi manevi tazminat davaları, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca haksız olarak gerçekleştirilen tutuklama, gözaltı ve el koyma hallerinde bu nedenlerle doğan maddi ve manevi zarara yönelik hazine aleyhine maddi ve manevi tazminat davası ve benzeri nitelikteki haksız eylem nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararın tazminat davasıyla giderilmesi mümkündür.

ERK Hukuk Bürosu olarak haksız eylem iddiasından doğan zararın giderilmesi adına müvekkillerimizin uğradığı zararın maddi ve manevi adına gerekli hukuki desteği sağlamaktayız.